Buňkový skladovací systém

Buňkový skladovací systém AKROS
 
AKROS, s.r.o. vyrábí a dodává prvky skladovacího systému, které jsou vhodné zejména
pro zboží ložené na paletách a manipulované vysokozdvižnými vozíky. Systém umožňuje
bezpečné uložení všech běžně používaných provedení i rozměrů palet (dřevěné , kovové, plastové).
Rozměry prvků jsou zvoleny tak, aby bylo možné skladovat zboží na paletách rozměrů:
600 x 800, 800 x 1200, 1000 x 1000, 1200 x 1200mm i kartony palcových rozměrů např. 3 x4 stopy.
Systém je též použitelný pro zboží balené nejrůznějšími technologiemi ( kartony, pytle, kbelíky,
plechovky, přepravky, svitky, demižony aj.) i pro zboží kusové - volně ložené.
 
  1. Princip buňkového skladovacího systému

Z jednotlivých prvků se tvoří stohy, a to bez jakékoliv montáže pouhým kladením prvků

na sebe, a to až do 4 vrstev. Stohy lze řazením vedle sebe, opět bez montáže, vytvářet libovolně dlouhé sestavy.

Tento systém též umožňuje skladování na sraz.

V praxi je tato vlastnost využívána např. ve velkokapacitních chladírnách a mrazírnách.

Paletizované zboží společně s buňkou se zaváží postupně do řad na sraz. Tímto způsobem lze obsadit celou podlahovou plochu. Při expedici se postupuje opačně.

Prázdné buňky lze zasunout do sebe a tím uspořit potřebnou plochu.

 

  1. Přednosti buňkového skladovacího systému

- snadná přístupnost ke všem paletám

- skladování paletizovaného zboží až ve 4 vrstvách

- vysoká nosnost, a to 1.2 až 2 tuny (dle výšky) v každé buňce

- kombinací buněk lze vytvořit prostor pro efektivní uložení zboží odlišných rozměrů

- jednoduchá změna uspořádání skladu dle momentálních potřeb

- nevyužité prvky lze zasouvat do sebe. Tato schopnost se využívá např. pro přepravu buněk.

 
         3. Systém byl schválen příslušnou státní zkušebnou a má její atest.
      
       4. Úřad průmyslového vlastnictví udělil systému ”Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru”.
 
 
Přehled dodávaných typů: